October 4, 2019

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z dnia 9 lipca 2019 roku szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Dotyczy ona osób, które były poszko...

October 3, 2019

W dniu dzisiejszym zapadł wyrok Trybunału Sprwiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytu hipotecznego we frankach który został udzielony Państwu Dziubak, którzy zaciągnęli kredyt w 2008 roku. Kredyt ten był indeksowany do franka szwajcarskiego. Klienci Banku w złoż...

April 16, 2019

Z błędem medycznym spotykamy się zazwyczaj  w przypadku niewłaściwego lub też lekkomyślnego działania lekarza, pielęgniarki bądź innej osoby wchodzącej w skład personelu medycznego szpitala lub placówki medycznej. W przypadku takim dochodzi do wyrządzenia krzywdy na zd...

April 12, 2019

Utrata bliskiej osoby jest niewyobrażalnie przykrym doświadczeniem, o którym nikt z nas nie chce nawet myśleć. Stojac jednak w obliczu tej tragicznej sytuacji, nie możemy być pozostawieni samym sobie. Często po utracie bliskiej osoby zmienia się całe nasze życie, emocj...

Okresy przedawnienia roszczeń to sytuacje, w których po upływie oznaczonego terminu, dochodzenie roszczenia staje się niemożliwe. Ogólne regulacje przedawnienia w polskim prawie cywilnym znajdują się w kodeksie cywilnym. Generalną zasadą ustaloną przez ustawodawcę jest...

Linie lotnicze mają obowiązek zrekompensować swoim pasażerom opóźnienia bądź odwołania lotów, które powstały wskutek strajków personelu pokładowego - wynika z wtorkowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tej pory wszelkiego rodzaju strajki lotn...

Mężczyzna w wieku 54 lat nie jest „dziarskim młodzieńcem”, nie jest on również „bardzo starym mężczyzną”, dla którego sfera życia seksualnego nie odgrywa już żadnej roli – stwierdził w niedawnym wyroku Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Sprawa dotyczyła mężczyzny poszkodowanego w...